Lichidator proceseaza si arhiveaza evidenta si gestiunea:

- dosarelor aflate in portofoliul unui practician in insolventa

- persoanelor fizice / juridice asociate dosarelor aflate in portofoliul unui practician in insolventa

- asociatilor firmelor din portofoliul unui practician in insolventa

- administratorilor firmelor din portofoliul unui practician in insolventa

- parimoniului firmelor din portofoliul unui practician in insolventa

- debitorilor firmelor din portofoliul unui practician in insolventa

- creditorilor firmelor din portofoliul unui practician in insolventa

- onorariului incasat de la firmele din portofoliul unui practician in insolventa

- activitatilor care trebuie efectuate pentru firmele din portofoliul unui practician in insolventa

- utilizatorilor care folosesc aplicatia (drepturi, acces diferentiat, etc.)

- rapoartelor (format PDF) care contin datele mentionate mai sus precum si tabelul de creante (preliminar, definitiv, suplimentar si definitiv consolidat)

Produse

Lichidator

Downloads

Click mai jos pentru a descarca kit-ul de instalare pentru solutia informatica lichidator.

Click mai jos pentru a descarca kit-ul de instalare pentru solutia informatica lichidator - x64.

Click aici pentru a descarca manualul de utilizare in format PDF. 

Descriere generala

Prezentare generală a soluţiei informatice privind gestiunea, evidenţierea şi managementul procedurilor de insolvenţă şi a procedurilor de lichidare voluntară/administrativă

Având în vedere creşterea de la an la an a numărului de societăţi din economia românească aflate în insolvenţă şi în consecinţă amploarea pe care au luat-o procedurile de insolvenţă (conform unor statistici numărul societăţilor aflate în insolvenţă este în continuă creştere), creşterea numărului procedurilor de lichidare administrativă/voluntară şi tinând cont de numărul unor astfel de cauze repartizate practicienilor în insolvenţă, pentru a putea gestiona, conduce eficient şi cu profesionalism aceste dosare, în special cele de insolvenţă, respectând procedura prevăzută de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei şi procedura prevazută de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, apreciem ca fiind necesară utilizarea unei soluţii informatice care să vină în ajutorul practicianului în insolvenţă.

În vasta experienţă acumulată, de autorul acestor rânduri, timp de nouă ani, la început în calitate de consilier juridic în cadrul unei societăţi profesionale şi începând cu luna octombrie 2005 în calitate de practician în insolvenţă (titular al Cabinetului Individual de Insolvenţă Buhaş Marcel), am ajuns la concluzia necesităţii folosirii unei soluţii informatice care să eficientizeze şi să uşureze munca practicianului. În colaborare cu fecher România SRL - societate de profil informatic, am conceput o soluţie informatică menită să uşureze activitatea de gestionare şi conducere a procedurilor de insolventa sau de lichidare administrativă/voluntară, gestionarea patrimoniului societăţilor în lichidare, evidenţierea activităţilor efectuate sau care urmează a fi efectuate în fiecare dosar, creditorii înscrişi la masa credală, debitorii care urmează a fi urmăriţi, situaţia onorarului, etc. Din informaţiile deţinute pâna în acest moment nu cunosc să mai existe un astfel de program informatic.

Lichidator

Apreciem că şi în situaţia în care practicianul în insolvenţă – persoană fizică/juridică – are la dispoziţie personal salariat/colaboratori care se ocupă de conducerea unui dosar, în fapt poate să apară eroarea umană cu privire la omisiunea efectuării unei activităţi importante pentru procedură, fie ea voluntară sau judiciară, care poate avea efecte negative cu privire la derularea şi finalizarea acesteia. În ceea ce priveste managerul activităţii pentru toate firmele din portofoliu, soluţia informatică îi ofera acestuia posibilitatea cunoaşterii exacte a stadiului fiecărui dosar, fără a fi necesară prezenţa iminenta sau nemijlocită a persoanei care coordonează în mod direct dosarul respectiv.

Prin urmare, susţinem că folosirea unei astfel de soluţii informatice poate elimina omiterea efectuării anumitor activităţi, foloseşte cunoaşterii în orice moment a stadiului pentru fiecare dosar, ajuta la întocmirea decontului de onorariu în special pentru acele situaţii când în patrimoniul societăţilor în insolvenţă nu există bunuri sau acestea sunt insuficiente. De asemenea, asigură posibilitatea de a prevedea paşii care urmează a fi urmaţi având în vedere experienţa acumulată în alte dosare de insolvenţă sau lichidare administrativă/voluntară.

n paginile care urmează sunt descrise în detaliu funcţiunile soluţiei infomatice privind gestiunea, evidenţierea şi managementul procedurilor de insolvenţă şi a procedurilor de lichidare voluntară/administrativă.

În speranţa că am reuşit, în câteva rânduri, să prezint utilitatea achiziţionării unei astfel de soluţii informatice de către practicienii în insolvenţă, vă informez că în cadrul activităţii pe care o desfăşor, folosesc acest produs de cca patru luni şi mărturisesc că îmi uşurează considerabil munca.

Practician în insolvenţă
jurist Marcel Buhaş

Menţiune din partea creatorului soluţiei informatice

Prin prezenta soluţie informatică am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor practicienilor în insolvenţă. Am conceput o soluţie uşor de folosit astfel încât toate datele legate de dosarele din portofoliul unui practician să fie sistematizate şi uşor de accesat atât în timpul procedurii cât şi ulterior închiderii acesteia.

În încheiere am dori să aducem mulţumiri dlui. jr. Marcel Buhaş pentru sprijinul acordat în conceperea şi elaborarea acestei soluţii informatice.

Administrator SC fecher Romania SRL
dipl. inf. Octavian Butişcă